Danh sách kênh cập nhật 2022

Từ ngày 16/11/2022, danh sách kênh trên hạ tầng K+ có sự thay đổi như sau:

 1. 1.TRÊN HẠ TẦNG DTH:
  • Lên 2 kênh VTV2 HD (#13) & VTV5 HD (#16)
  • Lên kênh QTV1 tại vị trí #137
  • Chuyển tín hiệu kênh MEZZO LIVE HD từ HD sang SD
  • Chuyển kênh VTV2 SD từ vị trí #13 sang vị trí #206
  • Chuyển kênh VTV5 SD từ vị trí #16 sang vị trí #207
 2. 2. TRÊN HẠ TẦNG OTT:

  Nâng cấp tín hiệu HD cho 2 kênh VTV2 & VTV5

  Lên kênh QTV1 tại vị trí #69 (sau kênh LAM DONG)
 3. Như vậy, tổng số kênh trên các đầu thu DTH như sau:

  Technicolor/ Z4VSTV/Z3NEO: 169 kênh (108 SD + 49 HD + 12 radios)

  Opentech: 70 kênh (67 SD + 3 radios)

  Samsung: 89 kênh (66 SD + 20 HD + 3 radios)

 4. Trên hạ tầng OTT,số lượng kênh là 98 kênh (28 HD + 70 SD)
  Xin lưu ý: khách hàng sẽ phải scan lại đầu thu để cập nhật danh sách kênh mới.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!