Dịch vụ chỉ được cung cấp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. [CTL-609]

Nguyên nhân:

  • Khách hàng đang sử dụng dịch vụ K+ trên thiết bị có kết nối với mạng Internet ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.
  • Hoặc sử dụng ứng dụng / tính năng sẵn có trên thiết bị để kết nối internet qua nước ngoài (VPN).

Hướng xử lý:

Do dịch vụ của K+ chỉ có bản quyền phát sóng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam nên nếu khách hàng đang ở nước ngoài khi sử dụng K+ sẽ hiển thị câu thông báo kể trên. Khi khách hàng quay trở lại Việt Nam sẽ có thể sử dụng lại dịch vụ bình thường.

Nếu đang sử dụng ứng dụng/tính năng sẵn có trên thiết bị để kết nối internet qua nước ngoài thì cần tắt ứng dụng và thử lại.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!