Cách xác lập mặc định trên đầu thu Opentech

Khi thực hiện xác lập mặc định thì đầu thu sẽ được đưa về chế độ mặc định của nhà sản xuất, trừ phiên bản phần mềm. Khi đó các chế độ mà người dùng thiết lập trên đầu thu như hẹn giờ, danh sách kênh yêu thích, mã bí mật PIN, … sẽ bị xóa về chế độ ban đầu.

Hình ảnh minh họa đầu thu Opentech:

Các bước thực hiện:

Bước 1:Bấm phím Menu trên điều khiển đầu thu. Chọn "Danh sách kênh" => Chọn "Xác lập mặc định"

Bước 2: Đầu thu hỏi có đồng ý thực hiện không? Chọn Đồng ý => Đầu thu sẽ khởi động lại.

B3: Cài đặt ngôn ngữ hiển thị/Lựa chọn định dạng âm thanh. Thực hiện bấm phím OK để Đồng ý.

Khuyến nghị: Để thu được tất cả các kênh trên hệ thống truyền hình K+ cần đảm bảo:

· S (Cường độ tín hiệu): từ 85% trở lên, và

· Q (Chất lượng tín hiệu): từ 85% trở lên.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!