Khuyến mãi gia hạn từ 01 - 30/06/2011

  • Thời gian: Từ ngày 01-30/06
  • Đối tượng: Thuê bao Premium+, OTT box hết hạn từ ngày 30/05/2020 trở về trước (bao gồm cả ngày 30/05/2020) chưa thực hiện gia hạn tính tới ngày khuyến mãi.
  • Thuê bao thuộc diện nhận khuyến mãi sẽ có mã coupon:
CPROMO
LPROMO
DR0621A1
KM 01-30/06/2021.Con 80K/thang toi da 12 thang
  • Quyền lợi: Gia hạn chỉ 80K/tháng cho tất cả các thời hạn.
  • 1 tháng: 80.000 đ
  • 2 tháng: 160.000đ
  • 3 tháng: 240.000 đ
  • 6 tháng: 480.000 đ
  • 12 tháng: 960.000 đ
  • Không áp dụng khi gia hạn cộng dồn, thuê bao forlife, Thuê bao tham gia chương trình DTH inside, thuê bao đăng ký gia hạn tự động, thuê bao gia hạn bằng thẻ cào, mã thẻ điện tử.

Mỗi thuê bao hưởng khuyến mãi 1 lần trong thời gian khuyến mãi.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!