Khuyến mãi lắp mới từ 05/06 - 10/07/2021

  • Thời gian triển khai KM: 5/6-10/7/2021
  • Cơ chế: 395.000 VND/trọn bộ thiết bị DTH/TV Boxtặng thêm 01 tháng miễn phí cho thuê bao Premium+/TV Box mới 06 tháng trở lên(mua 06 tháng được 07 tháng, mua 12 tháng được 13 tháng)
  • Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!