Tạm hoãn ATP tại Châu Á trong tháng 9 và 10/2021 vì lý do Covid

Vì lý do covid nên ban tổ chức ATP đã quyết định tạm dừng 6 sự kiện ATP tại Châu Á trong tháng 9 và 10/2021. Các giải bị hoãn bao gồm (note vàng):


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!