Khuyến mãi gia hạn từ 18-31/08/2021

Chương trình khuyến mãi 1:

 • Thời gian: 18-31/8
 • Đối tượng: Thuê bao Premium+, OTT box hết hạn từ 31/7/2020- 30/7/2021 chưa thực hiện gia hạn lại.

Và có coupon:

CCOUPON

CPROMO

LPROMO

DR0821A2

DR0821A2

KM 18-31/08/2021.Con 80K/thang toi da2 thang

 • Cơ chế: CHỈ 80K/tháng cho tối đa 2 tháng.
 • 1M: 80.000 đ
 • 2M: 160.000đ
 • 3M: 305.000 đ
 • 6M: 740.000 đ
 • 12M: 1.420.000 đ
 • Không áp dụng khi: gia hạn cộng dồn thuê bao Trọn đời (For-life), DTH insight, Gia hạn tự động hưởng giá 50% gia hạn bằng thẻ cào, mã thẻ điện tử.
 • Mỗi thuê bao hưởng khuyến mãi 1 lần trong thời gian chương trình.

2. Khuyến mãi 2:

 • Time: 18-31/8
 • Đối tượng: Thuê bao Premium+, OTT box hết hạn từ 31/7/2021- 30/8/2021 chưa gia hạn lại và có coupon:

CCOUPON

CPROMO

LPROMO

DR0821A3

DR0821A3

KM 18-31/08/2021.Con 80K/thang toi da 2 thang

 • Quyền lợi: CHỈ 80K/tháng cho tối đa 2 tháng
 • 1M: 80.000 đ
 • 2M: 160.000đ
 • 3M: 305.000 đ
 • 6M: 740.000 đ
 • 12M: 1.420.000 đ
 • Không áp dụng khi: gia hạn cộng dồn thuê bao Trọn đời (For-life), DTH insight, Gia hạn tự động hưởng giá 50% gia hạn bằng thẻ cào, mã thẻ điện tử.
 • Mỗi thuê bao hưởng khuyến mãi 1 lần trong thời gian chương trình.

Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!