Khuyến mãi kênh Đồng phân phối từ 01-30/09/2021

ĐỐI TÁC

HẠ TẦNG

THỜI GIAN

CƠ CHẾ

ĐỐI TƯỢNG

THỜI HẠN THUÊ BAO

FPT Play

OTT

01/09/2021-30/09/2021

Giảm 50% cho tháng thuê bao đầu tiên khi thuê bao mua mới/Thuê bao hết hạn trước ngày 1/9/2021 gia hạn gói kênh K+ với thời hạn từ 1 tháng trở lên

  • Thuê bao kích hoạt mới  • Thuê bao hết hạn trước ngày 1/9/2021 gia hạn lại Gói Kênh K+

Chỉ áp dụng giảm giá 50% cho tháng thuê bao đầu tiên
(mỗi thuê bao chỉ được nhận 1 lần KM trong thời gian KM)

VTVCAB ON

OTT

SCTV

Digital cable


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!