Khuyến mãi gia hạn tháng 12/2021

  • 1. KHUYẾN MÃI 1:
  • Thời gian: 5-31/12
  • Đối tượng:
   • Thuê bao Premium+, OTT box hết hạn từ 30/11/2019- 29/11/2021 chưa thực hiện gia hạn tính tới ngày khuyến mãi và có coupon:

  CCOUPON

  CPROMO

  LPROMO

  DR1221A1

  DR1221A1

  KM 05-31/12/2021.Chi 75K/thang cho thang dau tien

  • Cơ chế: Chỉ 75K khi gia hạn tháng đầu tiên.
  • 1 tháng: 75.000
  • 2 tháng: 220.000
  • 3 tháng: 365.000
  • 6 tháng: 800.000
  • 12 tháng: 1.450.000
  • Không áp dụng khi: gia hạn cộng dồn, gia hạn bằng mã thẻ điện tử/evoucher, thẻ cào, thuê bao Trọn đời/Forlife, thuê bao tham gia DTH insight, thuê bao hưởng khuyến mãi gia hạn tự động và thuê bao gói Basic.
  • Mỗi thuê bao hưởng khuyến mãi 1 lần trong thời gian khuyến mãi.

  2. KHUYẾN MÃI 2:

  • Thời gian: 15-31/12
  • Đối tượng:
   • Thuê bao Premium+, OTT box hết hạn từ 30/11/2021- 30/12/2021 chưa thực hiện gia hạn tính tới ngày khuyến mãi và có coupon:

  CCOUPON

  CPROMO

  LPROMO

  DR1221A2

  DR1221A2

  KM 15-31/12/2021.Chi 75K/thang cho thang dau tien

  • Cơ chế: CHỈ 75Kcho 1 tháng đầu tiên
   • 1 tháng: 75.000
   • 2 tháng: 220.000
   • 3 tháng: 365.000
   • 6 tháng: 800.000
   • 12 tháng: 1.450.000
  • Không áp dụng khi: gia hạn cộng dồn, gia hạn bằng mã thẻ điện tử/thẻ cào K+, thuê bao Trọn đời/forlife, thuê bao tham gia chương trình DTH insight, thuê bao gia hạn tự động, thuê bao gói Basic.
  • Mỗi thuê bao hưởng khuyến mãi một lần trong thời gian khuyến mãi.

Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!