Danh sách kênh cập nhật từ 04/01/2022

Từ ngày 04/01/2022, danh sách Kênh trên hạ tầng K+ có sự thay đổi như sau:

  • Xuống kênh shopping VTV – Hyundai Home Shopping vị trí #15 khỏi hạ tầng DTH và OTT (áp dụng cho tất cả các đầu thu)
  • Xuống kênh shopping VTVCab11-GS Shop vị trí #22 khỏi hạ tầng DTH và OTT (áp dụng cho tất cả các đầu thu) và vị trí #55 (chỉ áp dụng cho các đầu thu thế hệ mới: Technicolor/ Z4VSTV/Z3NEO)
  • Như vậy, tổng số kênh trên các đầu thu DTH như sau:
  • Technicolor/ Z4VSTV/Z3NEO: 168 kênh (121 SD + 35 HD + 12 radios)
  • Opentech: 75 kênh (72 SD + 3 radios)
  • Samsung: 91 kênh (72 SD + 16 HD + 3 radios)

Xin lưu ý: khách hàng sẽ phải scan lại đầu thu để cập nhật danh sách kênh mới.

  • Trên hạ tầng Internet (OTT), số lượng kênh là 99 kênh (24 HD + 75 SD) với các gói trên K+ app: Full (99), Disocvery (76), Connect (82), Sport (76)

Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!