Danh sách kênh cập nhật từ 08/2023

Danh sách kênh cập nhật từ 11/08 thay đổi như sau:

 1. Đổi logo các kênh sau trên cả hạ tầng DTH và OTT:
 • ON E Channel
 • ON Sports +

=> Như vậy, tổng số kênh trên:

  1. Các đầu thu DTH như sau:

  - Technicolor/Zapper: 149 kênh. Trong đó 86 kênh SD, 51 kênh HD và 12 kênh Radios.

  - Samsung: 68 kênh. Trong đó 45 kênh SD, 20 kênh HD và 3 kênh radios.

  2. Trên hạ tầng OTT: 94 kênh. Trong đó 38 kênh HD và 56 kênh SD.


   Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
   Tại đây
   Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!