Danh sách kênh cập nhật từ ngày 05/05/2022

Từ ngày 05/05/2022 K+ điều chỉnh danh sách kênh và gói cước cụ thể:

Gói cước cung cấp sẽ bao gồm: Gói TRỌN VẸN và GÓI TIỆN LỢI. Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói cước này để xem trên nền tảng số vệ tinh (DTH) hoặc qua đầu thu K+ TV Box hoặc qua Smart TV, hoặc qua ứng dụng K+ app.

Việc thay đổi danh sách kênh sẽ bao gồm:

- Lên sóng 02 kênh mới: On Sport (#41) và On Football (#42) với tín hiệu HD trên hạ tầng DTH và K+ TV Box. Kênh On Sport SD và On Football SD sẽ được chuyển vị trí sang #209 và #210. Khách hàng có thể theo dõi 2 kênh này ở tất cả các gói cước.

- Dừng phát sóng 02 kênh trong nước là Hanoi2 và VTVcab7 trên hạ tầng DTH. Khách hàng vẫn có thể theo dõi 02 kênh này trên ứng dụng app.

- Dừng phát sóng 04 kênh với tín hiệu SD: KIX SD, HISTORY SD, NGC SD, BOOMERANG SD.Khách hàng vẫn có thể theo dõi các kênh này với tín hiệu HD hoặc theo dõi trên ứng dụng K+app đối với khách hàng sử dụng đầu thu SD.

Danh sách kênh cập nhật khách hàng có thể tham khảo TẠI ĐÂY.Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!