Khuyến mãi tháng 11& 12/2022


I. KHUYẾN MÃI KÍCH HOẠT MỚI:

1.1 Khuyến mại đăng ký mới DTH/TV Box:thuê bao Trọn Vẹn mới từ 3 tháng.

  • Thời gian: 12/11-18/12/2022
  • Cơ chế:

+DTH đầy đủ phụ kiện: 395.000 VND/bộ thiết bị HD

+ DTH (gồm đầu thu & thẻ): 220.000 VND/bộ đầu thu HD và thẻ giải mã.

+TV Box: 395.000 VND/bộ thiết bị TV Box

  • Phạm vi: Áp dung cho tất cả các kênh.

II. KHUYẾN MÃI GIA HẠN

  1. 2.1 Khuyến mại K+ APP:
  2. 2.1.1 Chương trình chung:
  1. Áp dụng mua mới và gia hạn:Áp dụng cho thuê bao Trọn Vẹn và Tiện Lợi mua gói từ 01 tháng trở lên.
  • Thuê bao mua mới:Thời gian khuyến mãi:12/11-31/12/2022
  • Thuê bao gia hạn:Thời gian khuyến mãi:19/11 to 30/11
  • Cơ chế:

+ Trọn Vẹn: 99.000 VND/tháng;

+ Tiện Lợi: 49.000 VND/ tháng;Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!