Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Thiết bị trong điều kiện bảo hành và ngoài điều kiện bảo hành

1. Thiết bị trong điều kiện bảo hành

Là thiết bị bị hỏng, có lỗi phát sinh do lỗi của Nhà sản xuất và trong thời hạn bảo hành.

Thiết bị trong điều kiện bảo hành sẽ được bảo hành miễn phí.

2. Thiết bị ngoài điều kiện bảo hành

Là thiết bị hết thời hạn bảo hành hoặc trong thời hạn bảo hành nhưng bị hỏng, có lỗi người sử dụng gây ra (chập điện, nước đổ vào, mở tem niêm phong, đầu thu biến dạng…) hoặc do các nguyên nhân khách quan khác (thiên tai, lũ lụt, cháy nổ…). 

Thiết bị ngoài điều kiện bảo hành sẽ mất phí bảo hành.

Lưu ý: Thiết bị ngoài điều kiện bảo hành bao gồm các trường hợp sau:

 • Thiết bị được bảo hành đã bị quản lý kém, sử dụng không đúng cách hoặc bị sửa đổi hoặc bị sửa chữa bởi khách hàng hoặc bất kỳ bên nào không được K+ ủy quyền;
 • Việc bảo trì kỹ thuật bên trong Thiết bị được bảo hành do người sử dụng và/ hoặc bên thứ ba chưa được K+ chấp thuận thực hiện;
 • Thiết bị được bảo hành bị người sử dụng hoặc bất kỳ người nào khác không được K+ ủy quyền làm thay đổi hoặc cố gắng sửa chữa nên làm cho Thiết bị được bảo hành bị hỏng;
 • Chính sách bảo hành không bao gồm các hoạt động bảo trì định kỳ, chuyển đổi hoặc thay thế phụ kiện do hao mòn tự nhiên;
 • Thiết bị được bảo hành bị hỏng do sự cố, sự kiện bất khả kháng, thay đổi về cấu trúc Thiết bị được bảo hành so với cấu trúc ban đầu của nhà sản xuất;
 • Thiết bị được bảo hành không phải do K+ cung cấp;
 • Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng hoặc lắp Thiết bị được bảo hành không theo tài liệu hướng dẫn sử dụng Thiết bị được bảo hành;
 • “Tem bảo hành” không được gắn/ bị bong/ bị rách hoặc ”Tem bảo hành” giả được gắn trên đầu thu tại thời điểm nhận đầu thu tại Trung tâm bảo hành của K+;
 • Số seri của Thiết bị được bảo hành đã bị gỡ bỏ hoặc mờ;
 • Bảo quản Thiết Bị được bảo hành trong điều kiện không phù hợp (Trừ khi việc bảo quản đó là do K+ hoặc một trong các Đại lý bán lẻ của K+);
 • Ảnh hưởng trực tiếp của sét đánh.

Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVeNGlN97NYwuXaC_QCMucjUxU9S9EBq7QR8u6sc0tDbp9_w/viewform.

 Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
 1. Oanh

 2. Đã đăng
 3. Đã cập nhật

Bình luận