Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Bảo hành thiết bị K+ ở đâu?

  • Hiện tại K+ có tới hơn 140 trạm bảo hành phân bố rộng khắp toàn quốc.
  • Khi xác định được thiết bị bị hỏng, lỗi và cần thay thế, khách hàng có thể tìm kiếm trạm bảo hành K+ gần nhất trong danh sách trạm bảo hành đính kèm theo bài viết này (bấm vào mục "Tải xuống" bên dưới bài viết).
  • Nếu quá xa trạm bảo hành, khách hàng có thể mang thiết bị tới đại lý K+ đã lắp đặt thiết bị cho mình trước đó hoặc đại lý K+ gần nhất tại https://www.kplus.vn/ho-tro/danh-sach-dai-ly. Tuy nhiên, để được hỗ trợ kiểm tra và thay thế nhanh nhất, khách hàng nên trực tiếp mang thiết bị tới trạm bảo hành.
  • Về chi phí vận chuyển: Đối với cả trường hợp thiết bị trong điều kiện bảo hành và ngoài điều kiện bảo hành, khách hàng chịu chi phí vận chuyển 2 chiều từ nhà khách hàng đến Trạm bảo hành và ngược lại.

Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVeNGlN97NYwuXaC_QCMucjUxU9S9EBq7QR8u6sc0tDbp9_w/viewform.

 Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!

Danh_sách_trạm_bảo_hành_K__31.5.2019.xlsx

  1. 24 KB
  2. Xem
  3. Tải xuống
Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. Oanh

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận