Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Tài khoản xem truyền hình internet MIỄN PHÍ myK+

1. Tài khoản xem truyền hình internet MIỄN PHÍ myK+ là tài khoản dành riêng cho những thuê bao đã đăng ký sử dụng truyền hình vệ tinh K+ (có gắn chảo thu tín hiệu vệ tinh) hoặc sử dụng truyền hình internet K+ TV BOX.

2. Cách thức đăng ký tài khoản myK+ MIỄN PHÍ:

- Với thuê bao sử dụng truyền hình vệ tinh: đăng ký tài khoản trên website K+ tại link sau: https://www.kplus.vn/mykplus/vi-vn/account/registerdth

* Để đăng ký, bạn cần chuẩn bị các thông tin sau: địa chỉ email và số điện thoại của bạn, mật khẩu mà bạn định đặt cho tài khoản myK+, số thẻ giải mã cắm trong đầu thu và số sê-ri đầu thu tín hiệu vệ tinh K+.

- Với thuê bao sử dụng truyền hình internet K+ TVBOX: đăng ký tài khoản trên website K+ tại link sau: https://www.kplus.vn/mykplus/vi-vn/account/registerbox

* Để đăng ký, bạn cần chuẩn bị trước các thông tin sau: địa chỉ email và số điện thoại của bạn, mật khẩu mà bạn định đặt cho tài khoản myK+, số sê-ri đầu thu tín hiệu internet K+ TVBOX.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký tài khoản myK+ miễn phí, bạn có thể tham khảo thêm các bước hướng dẫn đăng ký tại link: https://www.kplus.vn/my-kplus/cach-dang-ky-tai-khoan.

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. Oanh

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận

  1. Triet Minh

    03379737271