Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Tín hiệu tạm ngưng do tài khoản có quá nhiều kết nối cùng lúc. [CSM – 1003]

Biểu hiện:

Thông báo này sẽ có thể xuất hiện khi khách hàng sử dụng myK+ trên trình duyệt Web hoặc ứng dụng. Khi đó trên màn hình thiết bị sẽ xuất hiện thông báo kèm mã lỗi: "Tín hiệu tạm ngưng do tài khoản có quá nhiều kết nối cùng lúc. [CSM-1003]

Nguyên nhân

- Tại cùng một thời điểm, khách hàng sử dụng 1 tài khoản myK+ để xem Live/VOD trên 3 thiết bị hoặc trên 3 trình duyệt khác nhau của cùng một máy tính.

Khắc phục:

Khách hàng cần đảm bảo chỉ đang xem trên không quá 2 thiết bị hoặc hai trình duyệt. 

Trường hợp khách không xem vượt quá số lượng thiết bị một thiết bị hoặc trình duyệt cho phép mà vẫn gặp lỗi thì cần đợi 2-3 phút trước khi tiếp tục xem.

Lưu ý:

Nếu đang xem trên trình duyệt mà muốn chuyển sang trình duyệt hoặc thiết bị khác thì cần bấm tạm dừng (Pause) chương trình đang xem.

Trường hợp bạn đã đảm bảo các yếu tố kể trên mà lỗi vẫn xuất hiện thì bạn có thể thực hiện đổi mật khẩu tài khoản và đăng nhập lại (để đảm bảo tài khoản không bị tiết lộ và đang bị sử dụng đồng thời bởi người thứ 2).

Lưu ý: Mỗi tài khoản được đăng nhập trên 4 thiết bị và tại một thời điểm có thể mở xem trên tối đa 2 thiết bị.

Khi gặp lỗi CSM-1004, tham khảo hướng xử lý trong bài viết sau: https://hotro.kplus.vn/article/15-tin-hieu-tam-ngung-do-tai-khoan-co-qua-nhieu-ket-noi-cung-luc-csm-1004

Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:

https://bit.ly/35P4Nfb

 Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. Oanh

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận