Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

TÍN HIỆU TẠM NGƯNG DO TÀI KHOẢN CÓ QUÁ NHIỀU KẾT NỐI CÙNG LÚC. [CSM – 1003]

Biểu hiện:

Thông báo này sẽ có thể xuất hiện khi khách hàng sử dụng myK+ trên trình duyệt Web hoặc ứng dụng. Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện thông báo kèm mã lỗi: "Tín hiệu tạm ngưng do tài khoản có quá nhiều kết nối cùng lúc. [CSM-1003]

Nguyên nhân

- Tại cùng một thời điểm, sử dụng 1 tài khoản myK+ để xem Live/VOD trên 2 thiết bị (trên 2 trình duyệt Web trên 2 máy tính hoặc trên Ứng dụng myK+ trên 2 thiết bị cầm tay trở lên)

Khắc phục:

- Hãy kiểm tra xem bạn đang mở xem liveTV/VOD bằng tài khoản myK+ trên những thiết bị nào. Nếu chuyển sang 1 thiết bị khác thì cần bấm Pause/tạm dừng chương trình đang mở và tắt ứng dụng myK+/website kplus.vn trên các thiết bị trước đó.

- Khi đã đảm bảo rằng chỉ đang xem trên 1 thiết bị duy nhất thì bạn đợi khoảng 3 phút là lỗi CSM-1003 không còn và có thể xem bình thường.

- Trường hợp bạn cho rằng chỉ đang xem trên 1 thiết bị và đã chờ sau 3 phút mà lỗi vẫn xuất hiện thì bạn có thể thực hiện đổi mật khẩu tài khoản và đăng nhập lại (để đảm bảo tài khoản không bị tiết lộ và đang bị sử dụng đồng thời bởi người thứ 2).

Lưu ý: Mỗi tài khoản được đăng ký trên 4 thiết bị và tại một thời điểm chỉ có thể mở xem trên 1 thiết bị.

Khi gặp lỗi CSM-1004, tham khảo hướng xử lý trong bài viết sau: https://hotro.kplus.vn/article/15-tin-hieu-tam-ngung-do-tai-khoan-co-qua-nhieu-ket-noi-cung-luc-csm-1004

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. Oanh

  2. Đã đăng
  3. Đã cập nhật

Bình luận