Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

NỘI DUNG NỔI BẬT

Mục này sẽ bao gồm các bài viết về các nội dung nổi bật sẽ phát sóng trên các kênh K+ hoặc kênh của bên đối tác cung cấp. Khách hàng quan tâm tới nội dung nào thì có thể tìm các bài viết tương ứng tại đây.

  • Nội dung nổi bật tháng.

    Khách hàng có thể theo dõi những nội dung nổi bật sẽ phát sóng trên K+ tại mục Hot trên K+: https://www.kplus.vn/hot-tren-kplus hoặc lịch phát sóng tại https://www.kplus.vn/tieu-diem/lich-phat-song ho...