Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

  • Bảo hành thiết bị K+ ở đâu?

    Hiện K+ có tới hơn 150 trạm bảo hành phân bố rộng khắp toàn quốc. Khi xác định được thiết bị bị hỏng, lỗi và cần thay thế, khách hàng có thể tìm kiếm trạm bảo hành K+ gần nhất: STT TRẠM BẢO HÀNH ĐỊA C...