Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

ĐĂNG KÝ THUÊ BAO MỚI

  • Quy trình đăng ký & kích hoạt thuê bao mới

    I. Quy trình đăng ký dịch vụ với thuê bao truyền hình vệ tinh DTH và truyền hình internet K+ TVBOX: 1. Khách hàng quan tâm tới dịch vụ của Truyền hình K+ sau khi tìm hiểu thông tin trên trang thông ti...

  • Lựa chọn sử dụng dịch vụ nào của Truyền hình K+?

    1. Truyền hình sử dụng đầu thu tín hiệu vệ tinh DTH - Nền tảng: Vệ tinh, sử dụng một chảo thu cá nhân, đầu thu, thẻ giải mã và thiết bị chuyển đổi tín hiệu LNB. - Chi phí: Tham khảo tại bài viết sau h...