Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

XEM K+ QUA ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

  • Đăng ký xem K+ qua các đối tác liên kết

    Khách hàng có thể liên hệ các đối tác liên kết/đơn vị đồng phân phối gói kênh K+ qua các đầu mối liên lạc dưới đây để tham khảo thêm thông tin hoặc để đăng ký dịch vụ: Đơn vị đồng phân phối/Đối tác li...

  • Có thể xem kênh K+ qua các đối tác liên kết nào?

    Khách hàng đang sử dụng thuê bao truyền hình của các đơn vị sau có thể đăng ký xem thêm gói kênh K+: - Truyền hình FPT: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life - FPT Play: Cung ...