Đã trừ tiền từ tài khoản ngân hàng thành công nhưng thuê bao chưa được gia hạn.

Trong trường hợp khách hàng gia hạn trực tuyến sử dụng thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế đã bị trừ tiền nhưng thuê bao K+ chưa được gia hạn thì chỉ cần cung cấp bằng chứng về việc gia hạn về địa chỉ email hotro@vstv.vn bao gồm:

- Mã giao dịch trực tuyến qua thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế.

- Thông tin mã thẻ K+,

- Số điện thoại liên hệ của khách hàng.

K+ sẽ kiểm tra và phản hồi thông tin tới khách hàng sớm nhất có thể.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!