Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

HƯỚNG DẪN GIA HẠN

Các thông tin chung liên quan tới cách thức gia hạn, xử lý lỗi khi gia hạn. Trong các trường hơp khách hàng gia hạn gặp lỗi vui lòng kiểm tra kỹ câu thông báo, mã lỗi (nếu có) để tìm các bài viết tương ứng. Khách hàng có thể tham khảo các hình thức gia hạn thuận tiện nhất đang được sử dụng tại: https://www.kplus.vn/trailers/khuyen-mai-dich-vu/cac-cach-gia-han-thue-bao-kplus?aspxautodetectcookiesupport=1 ĐÂY

 1. CÁC HÌNH THỨC GIA HẠN.

  1. Gia hạn qua ví VNPT Pay
  2. Gia hạn qua ví VinID
  3. Gia hạn qua ví Airpay
  4. See all 18 articles »
 2. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KHI GIA HẠN THUÊ BAO.

  1. Gia hạn nhầm mã thẻ K+ thì cần làm gì?
  2. Đã trừ tiền từ tài khoản ngân hàng thành công nhưng thuê bao chưa được gia hạn.
  3. Tài khoản sim Mobifone đã trừ tiền nhưng thuê bao chưa được gia hạn.
  4. See all 4 articles »
 3. Khuyến mãi gia hạn.

  1. Cách kiểm tra thuê bao có thuộc diện nhận khuyến mãi hay không.