Hỗ trợ thuê bao TV Box

Đã có lỗi xảy ra khi xem. (A821; P821; C821; S821; W821)

Biểu hiện:Màn hình hiển thị câu thông báo kèm mã lỗi: "Đã có lỗi xảy ra khi xem. (A821; P821; C821; S821; W821)" hoặc câu thông báo bằng tiếng Anh:...

Hướng dẫn xử lý một số tình huống khi sử dụng đầu thu K+TV Box hoặc ứng dụng K+

(C150 hoặc S150) Gói thuê bao của bạn không cho phép xem lại kênh này.

Biểu hiện: Khách hàng khi xem lại nội dung đã phát màn hình hiển thị câu thông báo: - Khi sử dụng Smart TV hoặc K+ TV Box: [C150 hoặc S150] Có...

[A306 hoặc P306 hoặc C306 hoặc S306 hoặc W306] Không thể xem được video tại thời điểm này.

Biểu hiện:Màn hình hiển thị câu thông báo:Khi mở ứng dụng: [A904  hoặc P904  hoặc C904  hoặc W904] Có lỗi xảy ra, vui lòng khởi động lại ứng dụng và thử...

Đã có lỗi xảy ra khi xem. (A823 hoặc C823 hoặc W823)

Biểu hiện:Khách hàng khi sử dụng ứng dụng K+ qua Smart TV, Thiết bị di động, đầu thu K+ TV Box nếu màn hình hiển thị câu thông báo: "Đã...

Đã có lỗi xảy ra khi xem.(A999 hoặc P999 hoặc C999 hoặc S999 hoặc W999

Biểu hiện:Màn hình hiển thị câu thông báo: "Đã có lỗi xảy ra khi xem.(A999 hoặc P999 hoặc C999 hoặc S999 hoặc W999"Nguyên nhân:Trong quá trình xem nếu App phát...

Đã có lỗi xảy ra khi xem. (A801 hoặc P801 hoặc C801 hoặc S801 hoặc W801)

Biểu hiện trên màn hình TV: Trên màn hình sẽ xuất hiện câu thông báo: "KĐã có lỗi xảy ra khi xem. (A801 hoặc P801 hoặc C801 hoặc S801 hoặc...

Đã có lỗi xảy ra khi xem. (A809 hoặc P809 hoặc C809 hoặc S809 hoặc W809)

Biểu hiện:Màn hình hiển thị câu thông báo bằng chữ: "Đã có lỗi xảy ra khi xem. (A809 hoặc P809 hoặc C809 hoặc S809 hoặc W809) hoặc câu thông báo bằng...

(C110 hoặc S110) Offline Tính năng này hiện chưa được hỗ trợ.

Biểu hiện:Màn hình hiện thị câu thông báo: "C110 Offline Tính năng này hiện chưa được hỗ trợ. Hoặc S110 Offline Tính năng này hiện chưa được hỗ trợ.Nguyên nhân:Do người dùng...

A001 hoặc P001 Kênh này không thuộc gói thuê bao của bạn. Vui lòng đăng ký gói để tiếp tục xem

Biểu hiện: Thông báo "A001/P001 Kênh này không thuộc gói thuê bao của bạn. Vui lòng đăng ký gói để tiếp tục xem" Câu thông báo xuất hiện khi khách hàng...