Quản lý thuê bao

Cách kiểm tra thời hạn và gói kênh đang sử dụng qua tài khoản K+app

Khách hàng sử dụng tài khoản K+app nếu muốn biết thời hạn và gói kênh đang sử dụng có thể kiểm tra như sau:-  Nếu đăng nhập K+app trên thiết bị...

Cách chuyển đổi gói kênh

Khách hàng trong quá trình sử dụng nếu có nhu cầu chuyển đổi gói kênh có thể thực hiện như sau: 1. Chuyển đổi từ gói kênh không có thuê...

Cách kiểm tra thời hạn thuê bao.

Nắm bắt được thông tin thời hạn thuê bao sẽ có 2 lợi ích sau cho khách hàng:- Biết trước được ngày hết hạn thuê bao để chủ động gia hạn...

Chính sách huỷ thuê bao mới kích hoạt & thuê bao gia hạn.

Sau khi kích hoạt thuê bao mới hoặc gia hạn thuê bao nếu vì một lý do nào đó khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nữa,...

Quản lý thuê bao vi phạm bản quyền

Thuê bao được coi là vi phạm bản quyền khi: - Thuê bao được sử dụng để phát lại tín hiệu ở nền tảng khác với nền tảng dịch vụ...

Cập nhật thông tin chủ thuê bao

Thông tin chủ thuê bao gồm:Tên, địa chỉ lắp đặt thiết bị, số điện thoại, địa chỉ email. Tại sao phải cập nhật thông tin chủ thuê bao? Việc cập...