Quản lý thuê bao

Cách kiểm tra thời hạn thuê bao.

Nắm bắt được thông tin thời hạn thuê bao sẽ có 2 lợi ích sau cho khách hàng: Biết trước được ngày hết hạn thuê bao để chủ động gia...

Quản lý thuê bao vi phạm bản quyền

Thuê bao được coi là vi phạm bản quyền khi: - Thuê bao được sử dụng để phát lại tín hiệu ở nền tảng khác với nền tảng dịch vụ...

Cập nhật thông tin chủ thuê bao

Thông tin chủ thuê bao gồm:Tên, địa chỉ lắp đặt thiết bị, số điện thoại, địa chỉ email. Tại sao phải cập nhật thông tin chủ thuê bao? Việc cập...

Chuyển đổi thuê bao/gói kênh

K+ hỗ trợ khách hàng thực hiện các yêu cầu chuyển đổi thuê bao/gói kênh như sau: 1. Chuyển đổi loại thuê bao: Chuyển đổi thời hạn thuê bao từ...

Nâng cấp đầu thu/chuyển đổi đầu thu HD

Khách hàng đang sử dụng đầu thu SD (model Opentel-ODS1400NA hoặc STB 111-VST-MTC01) và có nhu cầu chuyển đổi sang đầu thu HD cần mua đầu thu HD và phụ...

Chính sách huỷ thuê bao mới kích hoạt & thuê bao gia hạn.

Sau khi kích hoạt thuê bao mới hoặc gia hạn thuê bao nếu vì một lý do nào đó khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nữa,...

Chuyển đổi thuê bao gói hoặc gói kênh từ 05/05/2022

K+ hỗ trợ khách hàng thực hiện các yêu cầu chuyển đổi thuê bao/gói kênh như sau: 1. Chuyển đổi loại thuê bao: Chuyển đổi thời hạn thuê bao từ...

Chương trình đổi đầu thu SD sang HD

K+ triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi cho những khách hàng đang dùng loại đầu thu SD sang đầu thu HD cụ thể như sau: Thời gian: Dự...