Phí bảo hành

Phí bảo hành thiết bị

Quy định về phí bảo hành như sau:Các lỗi thông thường: Hỏng nguồn, hỏng hộp kênh…, có thể thay thế linh kiện. Lỗi nghiêm trọng: Hỏng main board, hỏng CPU, không...