Quy định chung

Mục này cung cấp các thông tin về loại thiết bị được bảo hành, thời hạn bảo hành và điều kiện để được bảo hành miễn phí

Quy định chung về bảo hành

QUY ĐỊNH CHUNGMục này cung cấp các thông tin về loại thiết bị được bảo hành, thời hạn bảo hành và điều kiện để được bảo hành miễn phíLoại thiết...