Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

  • DANH SÁCH KÊNH CẬP NHẬT

    Mục này sẽ bao gồm các bài viết giới thiệu chi tiết danh sách kênh theo gói cước hiện có của K+. Khách hàng muốn tìm dan

  • NỘI DUNG NỔI BẬT

    Mục này sẽ bao gồm các bài viết về các nội dung nổi bật sẽ phát sóng trên các kênh K+ hoặc kênh của bên đối tác cung cấp

  • LỊCH PHÁT SÓNG

    Hàng tuần K+ sẽ cập nhật lịch phát sóng cụ thể, khách hàng quan tâm có thể tìm bài viết tương ứng để có thêm thông tin.