Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

Có thể tìm lịch phát sóng ở đâu?

Hàng tuần K+ sẽ cập nhật thông tin liên quan tới lịch phát sóng trên website và trên đầu thu. Khách hàng quan tâm có thể truy cập website TẠI ĐÂY để có lịch phát sóng cập nhật.

Hoặc có thể kiểm tra lịch sử phát sóng trên đầu thu bằng cách bấm:

- Trên đầu thu Technicolor HD: Bấm phím "Guide" trên điều khiển đầu thu để có lịch phát sóng:


- Trên đầu thu SamsungHD: Bấm phím "Guide" trên điều khiển đầu thu để có lịch phát sóng:

- Trên đầu thu Opentel: Bấm phím "Guide" trên điều khiển đầu thu để có lịch phát sóng:

Chọn tệp hoặc kéo và thả các tệp
Hữu ích?
Đúng
Không
  1. Oanh

  2. Đã đăng

Bình luận

  1. Triet Minh

    03379737271