Danh sách kênh cập nhật

Mục này sẽ bao gồm các bài viết giới thiệu chi tiết danh sách kênh theo gói cước hiện có của K+. Khách hàng muốn tìm danh sách kênh cần kiểm tra gói cước đang sử dụng là gói cước nào để tìm bài viết về danh sách kênh tương ứng.

Thay đổi logo kênh từ ngày 8/12/2022

Từ ngày 08/12/2022 Logo và tên của các kênh sau sẽ có sự thay đổi cụ thể như sau: VTVcab7 => ON O2TV VTVCab8-BIBI => ON BIBI VTVCAB15 => ON...