Thời hạn gửi khiếu nại

Khách hàng phải gửi khiếu nại của mình cho K+ trong thời hạn đã được Pháp luật quy định, phụ thuộc vào lí do của khiếu nại:

- Thời hạn để khách hàng gửi khiếu nại về phí thuê bao là một (01) tháng kể từ ngày khách hàng thanh toán phí thuê bao hoặc ngày ghi trên hóa đơn; hoặc

- Thời hạn để khách hàng gửi khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ của K+ là ba (03) tháng kể từ ngày khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc ngày xảy ra hành vi vi phạm.

Nếu khách hàng gửi khiếu nại cho K+ khi đã quá thời hạn nêu trên, K+ tiếp nhận và sẽ hỗ trợ xử lý trên tinh thần thiện chí của K+ và của khách hàng.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!