Cách kiểm tra thời hạn và gói kênh đang sử dụng qua tài khoản K+app

Khách hàng sử dụng tài khoản K+app nếu muốn biết thời hạn và gói kênh đang sử dụng có thể kiểm tra như sau:

-  Nếu đăng nhập K+app trên thiết bị di động: 

Phần thông tin tài khoản: Thông tin “Gói đang dùng” ở mục “Thông tin thuê bao” trong menu Cài đặt (góc trên bên phải màn hình app) sẽ hiển thị tên gói kênh hiện tại đang dùng. Khi bấm vào tên gói sẽ hiển thị ngày hết hạn của gói đó. Nếu thuê bao được gia hạn trước khi hết hạn (có gói tương lai) thì gói này sẽ không hiển thị. Khi gói hiện tại kết thúc thì hệ thống sẽ tiếp tục hiện thị gói kênh và thời hạn tiếp theo.

  

- Nếu đăng nhập trên website www.kplus.vn

Phần “Thông tin gói kênhsẽ hiển thị 05 gói kênh được kích hoạt gần nhất và hiển thị trạng thái sử dụng gồm: 

+ “Đang sử dụng” (còn hạn), 

+ hay “Hết hiệu lực” (hết hạn) 

+ hay “Chưa sử dụng” (thời hạn được nối tiếp gói hiện tại còn hạn).