Xem K+ qua đối tác liên kết

Có thể xem kênh K+ qua các đối tác liên kết nào?

Khách hàng đang sử dụng thuê bao truyền hình của các đơn vị sau có thể đăng ký xem thêm gói kênh K+: - Truyền hình FPT: Cung cấp 04...

Đăng ký xem K+ qua các đối tác liên kết

Khách hàng có thể liên hệ các đối tác liên kết/đơn vị đồng phân phối gói kênh K+ qua các đầu mối liên lạc dưới đây để tham khảo thêm...