Có thể xem kênh K+ qua các đối tác liên kết nào?

Khách hàng đang sử dụng thuê bao truyền hình của các đơn vị sau có thể đăng ký xem thêm gói kênh K+:

- Truyền hình FPT: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- FPT Play: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- Viettel TV: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- VTVCab: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- SCTV: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- HTVC: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- MyTV (của VNPT): Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- ClipTV (của Vega Media): Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

-Onme: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

- VieOn: Cung cấp 05 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life và K+ Kids.

- VTVCab On: Cung cấp 04 kênh bao gổm: K+Cine, K+Sports1, K+Sports2, K+Life

Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình nêu trên là các đơn vị đồng phân phối hay đối tác liên kết của K+. Phí thuê bao khi đăng ký qua đơn vị đồng phân phối là 175.000/tháng.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!