Danh sách kênh cập nhật 2024

Từ ngày 28/12/2023 danh sách kênh trên hạ tầng K+ có sự điều chỉnh như sau:

1.   Trên DTH:

-       Dừng phát sóng kênh HISTORY (vị trí #70)

-       Đổi tên kênh VTVCab1-VIE GIAITRI thành ON VIE GIAITRI

Với sự thay đổi này, tổng số kênh trên hạ tầng DTH là 148: TRỌN VẸN (148), TIỆN LỢI (137) 

Tổng số kênh trên các đầu thu DTH như sau:

-       Technicolor/ Z4VSTV/Z3NEO/Skyworth: 148 kênh (48 SD + 61 HD + 12 radios)

-       Samsung: 67 kênh (43 SD + 21 HD + 3 radios)

Xin lưu ý: khách hàng vui lòng dò lại kênh trên đầu thu để cập nhật danh sách kênh mới. 

2.   Trên OTT:

-       Dừng phát sóng kênh HISTORY

-       Đổi tên kênh VTVCab1-VIE GIAITRI thành ON VIE GIAITRI


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!