Chuyển đổi thuê bao/gói kênh

K+ hỗ trợ khách hàng thực hiện các yêu cầu chuyển đổi thuê bao/gói kênh như sau:

1. Chuyển đổi loại thuê bao:

Chuyển đổi thời hạn thuê bao từ thuê bao sử dụng đầu thu giải mã tín hiệu vệ tinh DTH sang thuê bao sử dụng đầu thu giải mã tín hiệu internet K+ TVBOX và ngược lại.

Điều kiện:

- Khách hàng giữ bộ thiết bị cũ của mình và cần thanh toán phí đăng ký thuê bao với thiết bị mới (ví dụ khách hàng đang sử dụng thuê baoị DTH và muốn chuyển sang thuê bao K+ TVBOX thì vẫn sẽ giữ thiết bị DTH và thanh toán toàn bộ phí đăng ký thuê bao K+ TVBOX mới)

- Yêu cầu đại lý kích hoạt bộ thiết bị mới gửi ngay đề nghị chuyển đổi thuê bao đến hòm thư dcsup@vstv.vn trong ngày kích hoạt thuê bao mới, K+ không hỗ trợ những yêu cầu gửi sau ngày kích hoạt thuê bao mới.

- Thời hạn còn lại của thuê bao cũ sẽ được chuyển sang thuê bao mới. Thời hạn được làm tròn theo tháng theo nguyên tắc số ngày lẻ > 20 ngày sẽ được làm tròn thành 1 tháng.

2. Chuyển đổi gói kênh:

*Chuyển đổi từ gói kênh không có thuê bao phụ sang gói kênh có thuê bao phụ

Điều kiện: Thuê bao đã gắn thiết bị phụ (Multiroom) nhưng trước đó không gia hạn thuê bao phụ đồng thời với thuê bao chính

- Phí chuyển đổi từ gói kênh không có thuê bao phụ sang gói kênh có thuê bao phụ chính là cước thuê bao phụ tính trên thời hạn còn hạn của thuê bao chính và làm tròn thời hạn theo nguyên tắc số ngày lẻ > 10 ngày sẽ được làm tròn thành 1 tháng (ví dụ thuê bao chính còn hạn 1 tháng 11 ngày thì phí chuyển đổi sẽ là cước thuê bao phụ *2 tháng).

- Trường hợp thuê bao chính có tháng miễn phí (khuyến mại khi mở mới hoặc gia hạn) thì khi chuyển đổi sang gói kênh có thuê bao phụ thì cần tính phí thuê bao phụ trên cả thời hạn miễn phí thuê bao chính đó.

*Chuyển đổi từ gói kênh Tiện Lợi sang gói kênh Trọn Vẹn:

- Khách hàng đang sử dụng gói Tiện Lợi có thể chuyển sang gói Trọn vẹn vói phí nâng cấp là 96.000đ/tháng.

- Trường hợp thời hạn gói Tiện Lợi còn dưới 30 ngày thì khách hàng chỉ cần thực hiện gia hạn nối tiếp gói Trọn Vẹn thì hệ thống sẽ tự động nâng cấp thời gian còn lại trên thuê bao thành gói Trọn Vẹn.

- Trường hợp thời hạn gói Tiện Lợi còn hạn trên 30 ngày thì khách hàng có thể mua gói nâng cấp qua các kênh mua gói hiện tại của K+ để nâng cấp thời hạn thuê bao từng tháng lên gói Trọn Vẹn.

*Chuyển đổi từ gói kênh Trọn Vẹn sang gói Tiện Lợi:

- Thuê bao gói Trọn Vẹn có thể chuyển đổi sang sử dụng gói Tiện Lợi nếu muốn sau khi hết thời gian của gói Trọn Vẹn. Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn gia hạn linh hoạt giữa hai gói cước theo từng thời kỳ tùy thuộc nhu cầu của mình.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!