Khuyến mãi kích hoạt thuê bao phụ (Multiroom) 2024

1. Thời gian khuyến mãi: từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

2. Cơ chế khuyến mãi: Các khách hàng có thuê bao K+ đang hoạt động/đã được kích hoạt tại thời điểm kích hoạt gói Multiroom (“Thuê bao chính”) khi mua:

Trọn gói thuê bao Multiroom Trọn Vẹn và bộ thiết bị Multiroom HD, bao gồm: (i) đầu thu Technicolor, và (ii) bộ phụ kiện: 01 (một) thẻ giải mã, 01 (một) bộ chia tín hiệu, 20 (hai mươi) mét cáp và 02 (hai) giắc sẽ được hưởng miễn phí thuê bao Multiroom với thời hạn tương ứng thời gian còn hoạt động của Thuê bao chính tính tại thời điểm kích hoạt gói Multiroom.

Lưu ý:

- Mỗi thuê bao chính khách hàng được đăng ký và hưởng khuyến mại theo chương trình này tối đa là hai (02) bộ Multiroom, thời hạn thuê bao Mutiroom miễn phí tương ứng với thời gian còn hoạt động của Thuê bao chính tính tại thời điểm kích hoạt gói Multiroom.

- Thuê bao phụ 2 chỉ được khuyến mãi khi thuê bao chính và phụ 1 còn hạn.Nếu thuê bao chính hoặc phụ 1đang hết hạn và mua thêm 01 bộ thiết bị Multiroom 2 thì sẽ không được hưởng khuyến mại miễn phí.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!