Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

DANH SÁCH KÊNH CẬP NHẬT

Mục này sẽ bao gồm các bài viết giới thiệu chi tiết danh sách kênh theo gói cước hiện có của K+. Khách hàng muốn tìm danh sách kênh cần kiểm tra gói cước đang sử dụng là gói cước nào để tìm bài viết về danh sách kênh tương ứng.

  • Danh sách kênh cho thuê bao truyền hình vệ tinh DTH (Xem qua chảo thu)

    Với gói kênh xem truyền hình qua chảo thu khách hàng có thể xem được gần 170 kênh. Trong đó có 04 kênh K+ tự sản xuất với tín hiệu HD và rất nhiều kênh với nội dung giải trí hấp dẫn khác. Khách hàng c...

  • Danh sách kênh truyền hình trực tuyến.

    Với gói cước xem truyền hình qua internet với tài khoản myK+, myK+Now và qua đầu thu K+ TV Box khách hàng sẽ xem được đầy đủ các nội dung thể thao giải trí hấp dẫn. Với gói kênh xem truyền hình trực t...