Các hình thức K+ truyền thông trực tiếp tới khách hàng

K+ áp dụng các hình thức truyền thông trực tiếp tới khách hàng như sau:

1. MOMA

Là hình thức gửi tin nhắn tới đầu thu của khách hàng, hiển thị trên màn hình TV.

Nội dung: xác nhận việc mở mới, gia hạn, nâng cấp thuê bao, nhắc nhở gia hạn thuê bao, giới thiệu chương trình khuyến mại, sản phẩm dịch vụ mới, chương trình nổi bật.


2. SMS

Là hình thức gửi tin nhắn tới điện thoại di động của khách hàng.

Nội dung: nhắc nhở gia hạn thuê bao, giới thiệu chương trình khuyến mại, sản phẩm dịch vụ mới, chương trình nổi bật.

3. Gọi điện thoại

Là hình thức nhân viên tổng đài gọi điện cho khách hàng.

Nội dung: nhắc nhở gia hạn thuê bao, giới thiệu chương trình khuyến mại, sản phẩm dịch vụ mới, chương trình nổi bật.

4. Cuộc gọi tự động

Là hình thức thực hiện cuộc gọi tự động theo 1 kịch bản cố định, tương tác 1 chiều từ K+ đến khách hàng.

Nội dung: nhắc nhở gia hạn thuê bao, giới thiệu chương trình khuyến mại, sản phẩm dịch vụ mới, chương trình nổi bật.

5. Thư điện tử

Là hình thức gửi thông tin đến khách hàng qua thư điện tử với các nội dung giới thiệu chương trình khuyến mại, sản phẩm dịch vụ mới, chương trình nổi bật.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!