Cách kiểm tra địa chỉ IP.

1. Cách kiểm tra IP:

Khách hàng trong quá trình sử dụng nếu muốn kiểm tra địa chỉ IP đang sử dụng là gì thì có thể truy cập địa chỉ: https://www.whatismyip.com. Hệ thống sẽ trả về kết quả cần tìm kiếm. Ví dụ:

2. Cách kiểm tra DNS:

Khách hàng nếu cần kiểm tra DNS có thể truy cập địa chỉ: http://www.whatsmydnsserver.com/. Hệ thống sẽ trả về kết quả cần tra cứu. Ví dụ:


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!