Cách xác lập mặc định trên đầu thu Zapper

Thao tác xác lập mặc định sẽ đưa đầu thu về chế độ mặc định của nhà sản xuất, trừ phiên bản phần mềm. Sau khi thực hiện xác lập mặc định, các chế độ mà người dùng thiết lập trên đầu thu như hẹn giờ, danh sách kênh yêu thích, mã bí mật PIN, … sẽ được đưa về chế độ ban đầu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Dùng điều khiển đầu thu Bấm phím Menu => Cài đặt => Cài đặt đầu thu => Xác lập mặc định:

Bước 2: Màn hình hiển thị thông báo "Vui lòng đợi, đầu thu của bạn sẽ tự khởi động lại" => cài đặt ngôn ngữ hiển thị, cài đặt âm thanh:

Bước 3: Bấm phím OK để Kiểm tra mức tín hiệu. Có thể bỏ qua bước này nếu tín hiệu trên đầu thu đã đảm bảo.

Khuyến nghị: Để thu được tất cả các kênh trên hệ thống truyền hình K+ cần đảm bảo:

• Cường độ tín hiệu: >= 60% và

• Chất lượng tín hiệu: đạt 100%.

Bước 4: Bấm phím Back để Trở lại. Sau đó bấm phím OK để Bắt đầu tìm kiếm kênh.

Bước 5: Bấm phím OK để Tiếp tục.

Bước 6: Đầu thu sẽ thực hiện tìm kiếm phần mềm mới. Nếu phiên bản phần mềm trên đầu thu đã mới nhất thì sẽ có thông báo "Không tìm thấy phiên bản phần mềm mới". Bấm phím OK để Xác nhận.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!