Xử lý khi thiếu kênh HD.

Trong quá trình sử dụng nếu gặp tình huống thiếu một số kênh HD nguyên nhân là do tín hiệu ở dải tần kênh HD chưa đạt chuẩn. Khi đó sẽ cần kiểm tra tín hiệu trên dải tần kênh HD và điều chỉnh tín hiệu để đạt mức chuẩn nhận tín hiệu.

Khách hàng có thể kiểm tra tín hiệu trên các dải tần:

- Dài tần 11589/28800
- Dải tần 11669/30000

- Dải tần 10968/28800

Đối với các đầu thu khác nhau thì mức Cường độ tín hiệu và Chất lượng tín hiệu chuẩn sẽ khác nhau.

Ví dụ:

- Bấm phím info 3 lần cho tới khi xuất hiện bảng thông số kỹ thuật. Kiểm tra CĐTH và CLTH: Đối với đầu thu Samsung sẽ cần CĐTH và CLTH là: 85/85%

- Bấm Menu => Cài đặt => Tình trạng tín hiệu để kiểm tra CĐTH và CLTH: Đối với đầu thu Technicolor sẽ cần CĐTH và CLTH là: 65/100%

- Bấm Menu => Cài đặt => Cài đặt đầu thu => Tình trạng tín hiệu để kiểm tra CĐTH và CLTH: Đối với đầu thu Zapper sẽ cần CĐTH và CLTH là: 85/100%.

Nếu kết quả kiểm tra CĐTH và CLTH cho thấy mức tín hiệu chưa đạt chuẩn thì sẽ cần kỹ thuật tới tinh chỉnh lại chảo thu để đưa các thông số về mức độ chuẩn. Khách hàng vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để hỗ trợ điều chỉnh lại tín hiệu.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!