(W910) hoặc C910 Rất tiếc chương trình này hiện chưa được phát sóng trên nền internet. Vui lòng lựa chọn các chương trình khác.

Biểu hiện:

Trên màn hình hiển thị câu thông báo:

- Khi xem trên trình duyệt: "Không có tín hiệu. (W910) Rất tiếc chương trình này chưa được phát sóng trên nền internet. Vui lòng lựa chọn chương trình khác." Hoặc câu thông báo bằng tiếng Anh: "Blackout. (W910) Unfortunately, this program is currently not available for internet broadcast. Please select other programs."

- Khi xem trên đầu thu Box/Smart TV: "(C/S910) Kênh bạn chọn không được cung cấp trên thiết bị này. Rất tiếc chương trình này chưa được phát sóng trên nền internet. Vui lòng lựa chọn chương trình khác." Hoặc câu thông báo bằng tiếng Anh: "(S910 or C910) The selected channel is not available on the device. Unfortunately, this program is currently not available for internet broadcast. Please select other programs.)

- Khi xem trên thiết bị Android/iOS:"(A/P910) Rất tiếc chương trình này hiện chưa được phát sóng trên nền internet. Vui lòng lựa chọn các chương trình khác." Hoặc câu thông báo bằng tiếng Anh: "(A910 or P910) Unfortunately, this program is currently not available for internet broadcast. Please select other programs.

Nguyên nhân:

Do nội dung bạn muốn xem không có quyền để phát sóng trên internet.

Hướng xử lý:

Với trường hợp này bạn vui lòng chuyển nội dung khác để theo dõi tiếp tục.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!