Chuyển đổi thuê bao gói hoặc gói kênh từ 05/05/2022

K+ hỗ trợ khách hàng thực hiện các yêu cầu chuyển đổi thuê bao/gói kênh như sau:

1. Chuyển đổi loại thuê bao:

Chuyển đổi thời hạn thuê bao từ thuê bao sử dụng đầu thu giải mã tín hiệu vệ tinh DTH sang thuê bao sử dụng đầu thu giải mã tín hiệu internet K+ TVBOX và ngược lại.

Điều kiện:

- Khách hàng giữ bộ thiết bị cũ của mình và cần thanh toán phí đăng ký thuê bao với thiết bị mới (ví dụ khách hàng đang sử dụng thuê baoị DTH và muốn chuyển sang thuê bao K+ TVBOX thì vẫn sẽ giữ thiết bị DTH và thanh toán toàn bộ phí đăng ký thuê bao K+ TVBOX mới)

- Yêu cầu đại lý kích hoạt bộ thiết bị mới gửi ngay đề nghị chuyển đổi thuê bao đến hòm thư dcsup@vstv.vn trong ngày kích hoạt thuê bao mới, K+ không hỗ trợ những yêu cầu gửi sau ngày kích hoạt thuê bao mới.

- Thời hạn còn lại của thuê bao cũ sẽ được chuyển sang thuê bao mới. Thời hạn được làm tròn theo tháng theo nguyên tắc số ngày lẻ > 20 ngày sẽ được làm tròn thành 1 tháng.

2. Chuyển đổi gói kênh:

*Chuyển đổi từ gói kênh không có thuê bao phụ sang gói kênh có thuê bao phụ

Điều kiện: Thuê bao đã gắn thiết bị phụ (Multiroom) nhưng trước đó không gia hạn thuê bao phụ đồng thời với thuê bao chính

- Phí chuyển đổi từ gói kênh không có thuê bao phụ sang gói kênh có thuê bao phụ chính là cước thuê bao phụ tính trên thời hạn còn hạn của thuê bao chính và làm tròn thời hạn theo nguyên tắc số ngày lẻ > 10 ngày sẽ được làm tròn thành 1 tháng (ví dụ thuê bao chính còn hạn 1 tháng 11 ngày thì phí chuyển đổi sẽ là cước thuê bao phụ *2 tháng).

- Trường hợp thuê bao chính có tháng miễn phí (khuyến mại khi mở mới hoặc gia hạn) thì khi chuyển đổi sang gói kênh có thuê bao phụ thì cần tính phí thuê bao phụ trên cả thời hạn miễn phí thuê bao chính đó.

*Chuyển đổi từ gói kênh TIỆN LỢI sang gói kênh TRỌN VẸN:

- Thuê bao đang dùng gói TIỆN LỢI nếu còn thời hạn <30 ngày chỉ cần thực hiện gia hạn thuê bao với gói TRỌN VẸN thì toàn bộ thời gian còn lại của gói TIỆN LỢI sẽ được nâng cấp lên gói TRỌN VẸN miễn phí.

- Thuê bao gói TIỆN LỢI còn thời hạn >=30 ngày muốn nâng cấp lên gói TRỌN VẸN thì có thể lựa chọn gói nâng cấp từng tháng để nâng cấp gói cước. Phí nâng cấp từ gói TIỆN LỢI lên gói TRỌN VẸN là 96.000đ/tháng. (riêng nâng cấp qua in app phí là 99.000đ và qua Lazada/Shopee là 175.000đ)

*Chuyển đổi từ gói kênh TRỌN VẸN sang gói TIỆN LỢI:

- Thuê bao TRỌN VẸN nếu muốn chuyển chuyển sang gói TIỆN LỢI thì chỉ cần dùng hết gói hiện tại và gia hạn tiếp gói TIỆN LỢI là được. Khách hàng có thể lựa chọn gia hạn các gói cước theo nhu cầu của mình mà không bị giới hạn số lần chuyển đổi.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!