Chương trình hiện đã bắt đầu trên kênh. Bạn có muốn xem chương trình này?

Biểu hiện:

Màn hình hiển thị câu thông báo: "Chương trình hiện đã bắt đầu trên kênh. Bạn có muốn xem chương trình này?" khi xem qua đầu thu K+ TV Box hoặc Smart TV.

Nguyên nhân:

Khách hàng sử dụng chức năng nhắc lịch (Reminder) đối với các chương trình (EPG) tương lai.

Hướng xử lý:

Khách hàng bấm đồng ý để theo dõi chương trình đã được nhắc lịch.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!