Địa điểm bảo hành

Địa điểm bảo hành

ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH: Bảo hành thiết bị K+ ở đâu? Hiện tại K+ có gần 120 trạm bảo hành phân bố rộng khắp toàn quốc. Khi xác định được thiết bị bị hỏng, lỗi và cần thay thế, khách hàng có thể liên hệ 19001592 để biết trạm bảo hành K+ gần nhất. Để được hỗ trợ kiểm tra và thay thế nhanh nhất, khách hàng nên trực tiếp mang thiết bị tới trạm bảo hành. Khách hàng có thể tìm...