Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI NHÀ.

Mục này sẽ cập nhật các bài viết liên quan tới chính sách hỗ trợ kỹ thuật tại nhà, điều kiện áp dụng, mức chi phí, quy trình hỗ trợ....

  • Chính sách hỗ trợ kỹ thuật tại nhà.

    K+ đã triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại nhà đối với những khách hàng có nhu cầu bên cạnh việc tự liên hệ đại lý để được hỗ trợ.  Mức phí hỗ trợ sẽ dao động từ 150.000 - 200.000vnđ tùy thuộc vị tr...