Giá bán lẻ thiết bị áp dụng từ 5/5/2022

Giá bán lẻ thiết bị được áp dụng trong trường hợp khách hàng mua thiết bị riêng lẻ do bị mất thiết bị (trường hợp thiết bị bị hỏng thì áp dụng theo quy định bảo hành thiết bị)

Bảng giá bán lẻ thiết bị hiện hành như sau:


Phí lắp đặt thuê bao:

- Phí lắp đặt cho gói Premium+ (chảo vệ tính) áp dụng:

+ Khoảng cách <=20km): 200.000đ.

+ Khoảng cách từ 21km đến 30km: thu thêm 10.000đ/km.

+ Khoảng cách từ 31km trở đi: thu thêm 5.000đ/km, tổng phí lắp đặt không vượt quá 400.000đ.

- Phí lắp đặt đầu thu phụ:

+ Lắp cùng với đầu thu chính: 50.000vnd/đầu thu.

+ Lắp khác ngày với đầu thu chính: 150.000vnd. Đầu thu phụ 2: 50.000vnd.

- Phí lắp đặt đầu thu K+TV Box:

+ Với khoảng cách <=20km: 100.000vnd.

+ Với khoảng cách từ (từ 21km đến 30km): thu thêm 10.000đ/km.

+ Với khoảng cách từ 31km trở đi): thu thêm 5.000đ/km, tổng phí lắp đặt không vượt quá 250.000đ.

- Phí bảo hành:


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!