Khiếu nại là gì?

Đối với K+ và khách hàng của K+, khiếu nại là bất kỳ câu hỏi/yêu cầu/phản hồi nào của khách hàng khi khách hàng cho rằng K+ đã vi phạm các quyền của khách hàng, được:

- Quy định trong các thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết giữa khách hàng và K+;

- K+ cam kết đối với khách hàng;

- Pháp luật Việt Nam quy định.

Khách hàng của K+ được hiểu là cá nhân hay tổ chức sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ do K+ cung cấp tại Việt Nam.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!