Thao tác kiểm tra gói kênh trên các loại đầu thu.

Tùy thuộc từng loại đầu thu khác nhau thì các bước thực hiện kiểm tra gói kênh sẽ khác nhau. Khách hàng có thể thực hiện:

- Đầu thu Opentech: Bấm phím MENU. Chọn CÀI ĐẶT -> THẺ -> AA61

- Đầu thu SmarDTV: Bấm phím MENU. Chọn CÀI ĐẶT -> THẺ

- Đầu thu Technicolor: Bấm phím MENU. Chọn CÀI ĐẶT -> THÔNG TIN THẺ.

- Đầu thu Samsung HD: Bấm phím MENU. Chọn HỆ THỐNG KHÓA MÃ -> THÔNG TIN THẺ.

- Đầu thu Zapper: Bấm MENU => Cài bấm đặt=> Thông tin kỹ thuật => Các quyền kỹ thuật => bấm Ok => Màn hình hiển thị 3 dòng với 3 thống số gói 27,39 và 41.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!